1. 8.00 - 8.55         6. 13.00 - 13.45
2. 9.05 - 9.50         7. 13.55 - 14.40
3. 10.00 - 10.45     8. 14.45 - 15:30
4. 11.00 - 11.45     9. 15.35 - 16.20
5. 12.00 - 12.45    

Nasz adres:
ul. Heleny Kmieć 2, 32-590 Libiąż
Telefon:
+48 32 627-11-89 lub
+48 32 627-12-91
Fax: wew. 22

Regionalny Konkurs Poezji Religijnej

see url Lista laureatów XIV Regionalnego Konkursu Poezji Religijnej

watch im. Heleny Kmieć

organizowanego przez

http://vitm.com/8iKEzg-6T6G0sE4V6a3h2_8n4k1b 7316 Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

binaire opties in belgie w dniu 7 kwietnia 2017 roku

 

enter Komisja w składzie:

enter site Przewodniczący – Aneta Gwóźdź

http://ajm-web-designs.co.uk/domain.html Członek - Barbara Kirker

see Członek - Mirosława Piotrowska

click Członek - ks. Janusz Grodecki

 

Kategoria: szkoły podstawowe klasy I-III

Miejsce

Nazwisko i imię

Klasa

 

Szkoła

Opiekun

I

Cyganik Nell

3

SP 3 Libiąż

Ks. Paweł Król

II

Warszawski Maciej

3

SP Jankowice

Agnieszka Lecyk

III

Styczeń Patrycja

3

SP Niepołomice

Ks. Krzysztof Król

III exeqo

Ptasiński Wiktor

3

SP KSW Libiąż

Katarzyna Wójcik

Wyróżnienie

Tylka Anna

2

SP Kłaj

Małgorzata Klimczyk

 

Kategoria: szkoły podstawowe klasy IV-VI

Miejsce

Nazwisko i imię

Klasa

 

Szkoła

Opiekun

I

Warszawska Hanna

5

SP Jankowice

Agnieszka Lecyk

II

Kierach Piotr

4

SP Lubliniec

Gabriel Podbioł

III

Świstak Weronika

6

SP 3Libiąż

Ks. Paweł Król

Wyróżnienie

Azierska Emilia

6

SP Niepołomice

s. Marta Muskus

 

Kategoria: gimnazjum

Miejsce

Nazwisko i imię

Klasa

 

Szkoła

Opiekun

I

Natalia Hyrc

3

GIM Wola Batorska

Alicja Włodarczyk

II

Kołodziej Emilia

1

GIM Kłaj

Małgorzata Klimczyk

III

Czarnik Aleksandra

1

GIM KSW Libiąż

Irena Nowak

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

Miejsce

Nazwisko i imię

Klasa

 

Szkoła

Opiekun

I

Podgórski Maksymilian

2

LO  KSW Libiąż

Antoni Buchała

II

Chudy Dawid

4

ZSECh Trzebinia

Ks. Sebastian Kowalczyk

III

Cebulski Patryk

3

ZS Niepołomice

Sołkowska Barbara

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW W LIBIĄŻU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

XIV REGIONALNYM KONKURSIE

POEZJI RELIGIJNEJ

im. Heleny Kmieć

w dniu 7 kwietnia 2017 r.

  

REGULAMIN:

1. W konkursie recytatorskim biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego i śląskiego w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej
II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej
III kategoria: klasy I – III gimnazjum
IV kategoria: klasy szkoły ponadgimnazjalnej
2. Uczestnicy prezentują jeden utwór literacki (poezja lub proza poetycka) o tematyce religijnej.
3. Czas recytacji utworów wynosi:
Dla kategorii I i II - maksymalnie 4 min.
Dla kategorii III i IV - maksymalnie 8 min.
4. Przekroczenie limitu czasu może spowodować zmniejszenie ilości przyznanych punktów.
Oceniane będzie:
- dobór utworu, interpretacja, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
5. Termin zgłaszania laureatów do konkursu finałowego upływa z dniem 31 marca 2017 roku.
6. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub pocztą (3 egezmplarze) na adres
Zespół Szkół KSW, ul. Kościelna 2,
32 – 590 Libiąż,
7. Konkurs finałowy odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w Libiąskim Centrum Kultury, ul. Górnicza, 32-590 Libiąż tel./fax. 32 627-11-89.

8. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć dla celów konkursu zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za przechowywanie podpisanego oświadczenia (do 31 sierpnia 2017 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) lub dyrektor szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Regionalnego XIV Konkursu Poezji Religijnej
im. Heleny Kmieć organizowanego w roku szkolnym 2016/2017 przez Zespół Szkół KSW w Libiążu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
XIV REGIONALNEGO KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ

im. Heleny Kmieć

7 kwietnia 2017

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW w LIBIĄŻU


...........................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO)
...........................................................................................................................................
(SZKOŁA, KLASA NUMER TEL. KONTAKTOWEGO)
UTWÓR .............................................................................................................................
(AUTOR, TYTUŁ)
Nauczyciel przygotowujący..............................................................................................................

 

KARTA OCENY (wypełnia komisja 7 IV)

Kryteria

I utwór

Uwagi

Dobór utworów
   

Interpretacja

   

Wykonanie

   

Ogólny wyraz artystyczny

   

ZA KAŻDE KRYTERIUM MOŻNA OTRZYMAĆ od 0  do 5 PUNKTÓW

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW:.......................................

Podpisy członków Komisji:

(proszę o przysłanie 3 egzemplarzy dla 1 osoby)

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu XIV Regionalnego Konkursu Poezji Religijnej
im. Heleny Kmieć organizowanego w roku szkolnym 2016/2017 przez Zespół Szkół KSW w Libiążu

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka .....................................................................................................................................
               (imię i nazwisko)

ucznia ..............................................................................................................................................
               (nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Regionalnym Konkursie Poezji Religijnej w roku szkolnym 2016/2017.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

............................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły KSW w Libiążu oraz szkolnego Facebooka zdjęć, imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz na liście laureatów.
............................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper