1. 8.00 - 8.55         6. 13.00 - 13.45
2. 9.05 - 9.50         7. 13.55 - 14.40
3. 10.00 - 10.45     8. 14.45 - 15:30
4. 11.00 - 11.45     9. 15.35 - 16.20
5. 12.00 - 12.45    

Zbiory

Opis zbiorów bibliotecznych oraz zakres działalności

Biblioteka Zespołu Szkół KSW liczy 5164 woluminów (stan na dzień 26 czerwca 2019r. wg Głównej Księgi Inwentarzowej).
Zbiory naszej biblioteki pochodzą z różnych źródeł. W większości są to książki zakupione przez szkołę, ale pewien zbiór stanowią również dary osób prywatnych, organizacji oraz instytucji np. od IPN, z Rady Szkół Katolickich, dary różnych wydawnictw i przekazane przez uczniów książki z konkursów przedmiotowych. 100 egzemplarzy przybyło dzięki udziałowi szkoły w projekcie: "Książki naszych marzeń" a 689 egz. w wyniku realizacji projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". W ciągu całego roku szkolnego przybyło 19 egzemplarzy (17 książek zakupiono a 2  egz. przekazali bibliotece szkolnej uczniowie naszej szkoły, w wyniku corocznej akcji bibliotecznej pt: „Zostaw po sobie pamiątkę”).
Serdecznie dziękujemy naszym ofiarodawcom!

Biblioteka prowadzi również ewidencję broszur i podręczników.  Księga broszur i podręczników liczy 4563 egzemplarzy (stan na dzień 26 czerwca 2019r.) Część podręczników, programów i książek metodycznych dla nauczycieli stanowią dary – oferty wydawnictw oraz informatory. Od września 2017 roku szkoła zakupiła 723 egzemplarze (podręczniki i/lub materiały edukacyjne) ze środków dotacji celowej dla uczniów klasy I, II, III, IV O, IV T, V, VI, VII i VIII SP oraz kl. III G. Podręczniki te i materiały edukacyjne, wypożyczane były uczniom na okres całego roku szkolnego. Zasady wypożyczania podręczników określa odrębny regulamin, znajdujący się na stronie biblioteki szkolnej w zakładce "Regulamin biblioteki KSW".

Prenumeratą bieżącą objętych jest 9 tytułów czasopism:
1.    Biblioteka w Szkole.
2.    Chemia w Szkole.
3.    Życie Szkoły – edukacja wczesnoszkolna.
4.    Mówią Wieki.
5.    Wychowawca.
6.    Mały Gość Niedzielny.
7.    Świerszczyk.

8. Filozofuj!

9. Dyrektor Szkoły.

Biblioteka nasza posiada zbiór płyt CD i DVD, który jest sukcesywnie gromadzony.

W bibliotece znajdują się mapy geograficzne: fizyczne, gospodarcze, administracyjne, krajobrazowe i konturowe.
Posiadamy także zbiór map historycznych dotyczących dziejów Polski, Europy i Świata.

W bibliotece zajdują się 3 stanowiska komputerowe: jeden do dyspozycji bibliotekarza, dwa pozostałe służą uczniom i nauczycielom. W bibliotece znajduje się również urządzenie wielofunkcyjne, drukarka i dwie kserokopiarki.


Szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa Regulamin.


Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek – piątek  8.00 – 14.40
Opiekunem biblioteki jest nauczyciel bibliotekarz: mgr Alina Michoń 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd