Stypendia Naukowe GIM

Stypendia Naukowe

REGULAMIN STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM KSW W LIBIĄŻU

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 16 listopada 1999 r. (ze zmianami z dn. 30 sierpnia 2002 r., 16 września 2008 r., 10 czerwca 2009 r.  10 stycznia 2013 r., 12 listopada 2013 r.) ustanawia się zasady  przyznawania stypendium za wyniki w nauce:

 

1. Stypendium miesięczne otrzymuje uczeń Gimnazjum KSW za wyniki w nauce w okresie 1  na podstawie ocen klasyfikacji rocznej, od października do stycznia oraz w okresie II na podstawie ocen klasyfikacji śródrocznej, od marca do czerwca danego roku szkolnego.
2. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie średniej ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,95 oraz oceny zachowania co najmniej bardzo dobrej.
3. Wysokość stypendium określa algorytm:

(średnia ocen – 4,9) x 1/2czesne w złotych

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 100 zł.

4. Średnią ocen wyliczamy zaokrąglając do części setnych.

5. Uczeń korzystający ze stypendium fundowanego otrzymuje stypendium proporcjonalnie do wpłacanego czesnego.
6. Datę wypłacania stypendium określa Dyrektor Szkoły. W przypadku zaległości we wpłatach czesnego Dyrektor zawiesza wypłacanie stypendium do czasu uregulowania zaległości. Nieodebranie stypendium w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jego przyjęcia.
7. Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem1 stycznia 2014r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2013/2014, w sprawie zmiany Regulaminu Stypendialnego.

 

STYPENDYŚCI

W okresie od marca 2014 do czerwca  2014 stypendium otrzymali:

Hubert Szewczyk, kl. II        śr. 5,33
Wiktoria Matysik, kl. I        śr. 5,21
Paweł Pytlowski, kl. II        śr. 5,13
Agnieszka Kazienko, kl. I    śr. 5,07
Filip Olszowski, kl. II        śr. 5,07
Kamil Berny, kl. II        śr. 5,00

W okresie od października 2013 do stycznia 2014, stypendium otrzymali:

 

Hubert Szewczyk     - śr. 5,36

Mateusz Łabęcki      - śr. 5,27

Paweł Pytlowski      - śr. 5,14

Filip Olszowski         - śr. 5,07

Kamil Berny             - śr. 5,00

Kamil Szczurek        - śr. 5,00

 

W okresie od marca 2013 do czerwca  2013 stypendium otrzymali:


Barbara Wziętek śr. 5,13

Paweł Pytlowski śr. 5,08

Katarzyna Kazienko śr. 5,0

Anita Wziętek śr. 5,0

 

W okresie od października 2012 do stycznia 2013, stypendium otrzymali:

Anita Wziętek śr. 5,4
Barbara Wziętek śr. 5,33
Katarzyna Kazienko śr. 5,2
Mateusz Łabęcki śr. 5,2
Zofia Owsiak śr. 5,2
Maciej Słowik śr.  5,2
Piotr Sędzielewski śr. 5,07
Łukasz Rembiecha śr. 5,0

W okresie od października 2011 do stycznia  2012, stypendium otrzymali:

Anita Wziętek kl.II,  śr.   5,4
Katarzyna Kazienko
kl.II,  śr.  5,33
Jakub Poznański
kl.III,  śr.         5,27
Piotr Sędzielewski
kl.II,  śr.     5,2
Zofia Owsiak
kl.II,  śr.  5,13
Maciej Słowik
kl.II,  śr.  5,13
Aleksandra Bębenek
kl.III,  śr.  5,07
Mateusz Nitka
kl.III,  śr. 5,07
Franciszek Juras
kl.III,  śr. 5

W okresie od marca 2011 do czerwca  2011, stypendium otrzymali:

Alicja Czarnik, kl. III,  śr. 5,21
Aleksandra Skoczylas,
kl. III,  śr. 5,21
Jakub Poznański,
kl.II,  śr. 5,13
Anita Wziętek,
kl. I,  śr. 5,06
Piotr Sędzielewski,
kl. I,  śr. 5,00
Mikołaj Thal,
kl. III,  śr. 5,00

W okresie od października 2010 do stycznia 2011, stypendium otrzymali:

Aleksandra Skoczylas - kl. III    - śr. 5,55

Alicja Czarnik - kl. III                 -  śr. 5,5

Weronika Buchała - kl. III          - śr. 5,29

Mateusz Zamarlik - kl. II              - śr.5,2

Mikołaj  Thal - kl. III              - śr.5,14

Franciszek Juras - kl. II              - śr. 5,0

Jakub Poznański - kl. II              - śr. 5,0


 

Na podstawie wyników klasyfikacji śródrocznej, w okresie od marca do czerwca 2010, stypendium otrzymali:

Judyta Nowak - kl. III                  -  śr. 5,29

Aleksandra Skoczylas - kl. II    - śr. 5,29

Anna Bolek - kl. III.                     -  śr. 5,27

Franciszek Juras - kl. I              - śr. 5,0

W okresie od października 2009 do stycznia 2010, stypendium otrzymali:

Alicja Czarnik - kl. II                 -  śr. 5,56

Aleksandra Skoczylas - kl. II    - śr. 5,5

Anna Bolek - kl. III.                  -  śr. 5,33

Judyta Nowak - kl. III              -  śr, 5,14

Weronika Buchała - kl. II          - śr. 5,0

 

Od marca do czerwca 2009, stypendium za wyniki w nauce przyznane zostało:

  • Alicji Czarnik kl. I  -   śr. 5,07
  • Aleksandrze Skoczylas kl. I -  śr. 5,0
  • Annie Bolek kl. II – śr. 5,07
  • Beacie Obrok kl. III – śr. 5,13
  • Annie Wądołek kl. III – śr. 5,13

Wielkie gratulacje dla stypendystów!

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
Our website is protected by DMC Firewall!