Stypendia naukowe SP

REGULAMIN STYPENDIALNY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSW

W LIBIĄŻU

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 19 września 2017r.
ustanawia się zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce:


1. Stypendium miesięczne otrzymuje uczeń klasy VII i VIII Szkoły
Podstawowej KSW za wyniki w nauce w okresie I na podstawie ocen
klasyfikacji rocznej (dotyczy uczniów klasy VIII), od października do
stycznia oraz w okresie II na podstawie ocen klasyfikacji śródrocznej, od
marca do czerwca danego roku szkolnego.


2. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie
średniej ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,95 oraz oceny
zachowania co najmniej bardzo dobrej.


3. Wysokość stypendium określa algorytm:

(średnia ocen – 4,9) x ½ czesne w złotych

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 100 zł.


4. Średnią ocen wyliczamy zaokrąglając do części setnych.


5. Uczeń korzystający ze stypendium fundowanego otrzymuje stypendium
proporcjonalnie do wpłacanego czesnego.


6. Datę wypłacania stypendium określa Dyrektor Szkoły. W przypadku
zaległości we wpłatach czesnego Dyrektor zawiesza wypłacanie stypendium
do czasu uregulowania zaległości. Nieodebranie stypendium
w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jego przyjęcia.


7. Zasady niniejsze wchodzą w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej, w sprawie
uchwalenia Regulaminu Stypendialnego, z dniem 19 września 2017 r.

 

 

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
Our website is protected by DMC Firewall!