Stypendia naukowe SP

REGULAMIN STYPENDIALNY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSW

W LIBIĄŻU

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 19 września 2017r.
ustanawia się zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce:


1. Stypendium miesięczne otrzymuje uczeń klasy VII i VIII Szkoły
Podstawowej KSW za wyniki w nauce w okresie I na podstawie ocen
klasyfikacji rocznej (dotyczy uczniów klasy VIII), od października do
stycznia oraz w okresie II na podstawie ocen klasyfikacji śródrocznej, od
marca do czerwca danego roku szkolnego.


2. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie
średniej ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,95 oraz oceny
zachowania co najmniej bardzo dobrej.


3. Wysokość stypendium określa algorytm:

(średnia ocen – 4,9) x ½ czesne w złotych

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 100 zł.


4. Średnią ocen wyliczamy zaokrąglając do części setnych.


5. Uczeń korzystający ze stypendium fundowanego otrzymuje stypendium
proporcjonalnie do wpłacanego czesnego.


6. Datę wypłacania stypendium określa Dyrektor Szkoły. W przypadku
zaległości we wpłatach czesnego Dyrektor zawiesza wypłacanie stypendium
do czasu uregulowania zaległości. Nieodebranie stypendium
w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jego przyjęcia.


7. Zasady niniejsze wchodzą w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej, w sprawie
uchwalenia Regulaminu Stypendialnego, z dniem 19 września 2017 r.

 

Stypendia za wyniki w nauce

w I okresie r. szk. 2017/2018 w Szkole Podstawowej uzyskali:

(Średnia wszystkich ocen co najmniej 4,95 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie)

Martyna Gawin, kl. IIG                                          śr.5,40
Aleksandra Piwowarczyk,
kl. VII                          śr.5,36
Łucja Kubik,
kl. IIIG                                              śr.5,29
Julia Lichota,
kl. VII                                             śr.5,21
Karolina Duda,
kl. IIIG                                          śr.5,18
Magdalena Połącarz,
kl. IIIG                                 śr.5,18
Maria Polanek,
kl. IIIG                                          śr.5,12
Katarzyna Żołądź,
kl. IIIG                                     śr.5,12
Emilia Fik,
kl. IIG                                                   śr.5,07           
Mateusz Winiarski,
kl. IIG                                     śr.5,07
Anna Dereszowska,
kl. IIIG                                  śr.5,06
Wiktoria Gwóźdź,
kl. IIIG                                      śr.5,06
Patryk Kądzior,
kl. IIIG                                         śr.5,06


Stypendia za wyniki w nauce

w roku  szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej uzyskali:


Aleksandra Piwowarczyk,
kl. VII              śr.5,79
Julia Lichota, kl. VII                                  śr.5,64
Martyna Gawin, kl. IIG                              śr.5,53
Emilia Fik,
kl. IIG                                        śr.5.47
Zuzanna Deja,
kl. VII                                  śr.5,29
Amelia Prześlak, kl. IIG                              śr.5,27
Adrianna Wiecheć, kl. VII                          śr.5,21
Magdalena Folga,
kl. IIG                            śr.5,20
Aleksandra Czarnik, kl. IIG                       śr.5,07
Mateusz Winiarski,
kl. IIG                          śr.5,07
Magdalena Kryska,
kl. IIG                         śr.5,00
Matylda Świtalska, kl. IIG                          śr.5,00

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd