O szkole KSW

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Szkoła, która dobrze uczy każdego ucznia

 

Co to znaczy, że szkoła jest społeczna?

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Założona i prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, jest społeczną własnością wspólnoty nauczycieli i rodziców. Zgodnie ze Statutem wszystkie środki finansowe pozyskane w ramach subwencji oświatowej, czesnego oraz innych źródeł (granty, projekty, fundusze, darowizny itp.) mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej, tzn. na bieżące wydatki związane z działalnością szkoły oraz jej rozwój.

W związku z tym:

 • szkoła oferuje poszerzoną w porównaniu z placówkami publicznymi ofertę kształcenia
 • zajęcia prowadzone są w optymalnych pod względem liczebnym zespołach klasowych (Szkoła Podstawowa po ok. 16 uczniów, LO po ok. 20 uczniów w klasie)
 • zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w grupach międzyoddziałowych według stopnia zaawansowania
 • integralną częścią działalności szkoły jest wychowanie traktowane równorzędnie z nauczaniem
 • w LO nie ma ograniczeń co do wyboru zajęć na poziomie rozszerzonym; każdy uczeń indywidualnie konfiguruje zestaw przedmiotów rozszerzonych
   

Co to znaczy, że szkoła jest katolicka?

Za podstawę kształcenia i wychowania przyjmujemy chrześcijański personalizm, w myśl którego uznajemy (w skrócie): prymat osoby przed rzeczą, etyki przed techniką oraz sfery „być” przed „mieć”.

Najważniejszymi zadaniami, które wynikają z tak sformułowanych zasad jest nakierowanie uczniów ku dobru, prawdzie i pięknu oraz kształcenie u nich umiejętności odróżniania tych wartości od zła, fałszu i brzydoty.

W związku z tym:

 • religia jest przedmiotem obowiązkowym
 • uczniowie i nauczyciele codziennie przed rozpoczęciem zajęć odmawiają wspólną modlitwę
 • średnio raz w miesiącu szkoła bierze udział w Mszy Świętej
 • raz w roku organizowane są rekolekcje wyjazdowe

Zobacz ofertę:

Szkoły Podstawowej

Gimnazjum

Liceum

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
Our website is protected by DMC Firewall!