BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

Informujemy o bezpłatnym wypożyczaniu podręczników do klasy I,II, III, IV, V, VI i VII szkoły podstawowej oraz do klasy II i III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 - od września 2017 roku.

Zgodnie z art.22 ak ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty, uczniowie w/wym. klas, mają prawo do bezpłatnego wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uczniowie (rodzice uczniów) mogą wypożyczyć podręczniki i materiały edukacyjne z biblioteki szkolnej, na okres jednego roku szkolnego, na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum KSW w Libiążu, z dnia 1 września 2015.

Równocześnie prosimy o zwrot podręczniów bezpłatnych, obecnie używanych - w dniach od 19 do 23 czerwca. Podręczniki te zostaną wypożyczone na początku roku szkolnego uczniom klas młodszych. Podręczniki nowo wydane tzn edpharmacie.fr

. do klasy I,IV, VI i VII SP oraz do III G będą wypożyczane zaraz po zarejestrowaniu ich przez bibliotekę szkolną.

Podręczniki do nauki religii należy kupić we własnym zakresie. Tytuły tych podręczników znajdują się w wykazie podręczników na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciel bibliotekarz Alina Michoń

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper