PROJEKT EDUKACYJNY

Szukamy Smoka

Uczniowie klasy II od września do grudnia 2009 roku uczestniczyli w Ponadregionalnym Projekcie Edukacyjnym, zatytułowanym „PIERWSZE  UCZNIOWSKIE  DOŚWIADCZENIA  DROGĄ  DO  WIEDZY” i współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa.

Celem Projektu było: Kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W odniesieniu do dzieci Gardner wyróżnił 8 typów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno- logiczną, wizualno – przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną.

Projekt stwarzał warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Zapewniał uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb (w oparciu o bogaty zestaw pomocy dydaktycznych)

Projekt obejmował 50 godzin przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne. Podczas, których uczniowie mieli okazję zdobywać wiedzę i umiejętności w nieco inny sposób niż na zajęciach obowiązkowych. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczyli. Twórczo realizowali swoje pomysły. Najczęściej pracowali w grupach, ustalając wspólnie podział pracy przy wykonywaniu powierzonego zadania. Czasem było mnóstwo śmiechu i zabawy, każdy mógł znaleźć dla siebie coś co lubi. Korzystano z wszystkich pomocy, które mieściły się w trzech ośrodkach zainteresowań . Uczniowie mieli do nich swobodny dostęp.

Projekt zakończył się pokazem efektów pracy uczniów, który odbył się 18 grudnia 2009 roku. Wszyscy uczniowie z klasy II wzięli udział w uroczystości pod hasłem „Szukamy smoka”.

smo01
smo02
smo03
smo04
smo05
smo06

Na początku wszyscy przedstawili się i zaprezentowali fraszki o kolegach. Później wspólnie ustalali jak  wygląda smok, jak się zachowuje, a następnie rozpoczęto  wielkie poszukiwania, również na widowni. Przeprowadzono wywiady z widzami na temat miejsc, w których widziano ostatnio smoka, trzeba przyznać, że niektórzy dorośli o smoku wiedzieli naprawdę dużo! W przedstawieniu wykorzystano  teksty ułożone przez samych uczniów,  całe przedstawienie zawierało pomysły powstałe w trakcie trwania Projektu. Na zaproszonych gości czekał również Smoczy kiermasz, na którym można było nabyć plastyczne rozmaitości wykonane własnoręcznie przez uczniów. Nabyć je można było za słodkości zgodnie z hasłem: „Cukierek za smoka”.

smo07
smo07
smo08
smo09
smo10
smo11
smo13

Smocze opowieści, które również były dziełem uczniów zostały zamieszczone w gazetce dla klas młodszych, można było nabyć ją również za cukierki. Nie lada atrakcją okazało się losowanie największych smoków w okolicy, szczęśliwcy zabrali je z sobą. Uczniowie zaprosili również wszystkich na pyszne smocze smakołyki.
Na koniec pokazu wręczono uczniom upominki, jako podziękowanie za udział w Projekcie.
Było miło i naprawdę wesoło!

K. Wójcik

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
DMC Firewall is a Joomla Security extension!