Konkurs Literacki "Tęczowe Pióro"

Zapraszamy do udziału w

XV Powiatowym Konkursie Literackim o „Tęczowe Pióro”

pt. „Zdarzyć się mogło, zdarzyć się może”

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

Cel konkursu
Promocja talentów literackich oraz zwrócenie uwagi młodych twórców na mieszkańców, ich problemy oraz urok Ziemi Chrzanowskiej i jej stolicy.

Regulamin  Konkursu:

1.     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

2.     Forma pracy konkursowej to utwór literacki (opowiadanie, nowela, dramat) o objętości co najwyżej 5 stron maszynopisu o dowolnej tematyce (w tym science fiction, fantasy, itp.).

3.     Treść pracy konkursowej powinna wiązać się z Ziemią Chrzanowską (np. poprzez bohaterów, wydarzenia lub miejsca).

4.     Każda szkoła może przysłać co najwyżej trzy prace.

5.     Każdy uczestnik konkursu przygotowuje trzy egzemplarze pracy podpisane godłem (słowo, nie znak graficzny) z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

6.     Prace należy nadsyłać na adres:

Liceum Ogólnokształcące KSW

ul. Kościelna 2

32 – 590 LIBIĄŻ

z dopiskiem „KONKURS LITERACKI

w terminie do 31 marca 2017 r.

7.     Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć  dla celów konkursu zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za  przechowywanie podpisanego oświadczenia (do 31 sierpnia 2017 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) lub dyrektor  szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu.

8.     Laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:

-        szkoła gimnazjalna

-        szkoła ponadgimnazjalna

wyłoni jury powołane przez organizatorów.

9.     O terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.

10.  Na laureatów konkursu czekają nagrody.

11.  Kontakt do organizatora: Antoni Buchała

tel.       32 627 11 89, 500 263 274

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO

O „TĘCZOWE PIÓRO” 2017

 

 

Autor (imię i nazwisko)

 

 

 

Godło

 

 

Tytuł pracy

 

 

Nazwa szkoły

 


Imię i nazwisko opiekuna

 


Telefon kontaktowy (szkoła)

 

Adres e-mail autora

(nieobowiązkowo)

 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów w prasie, okolicznościowych wydawnictwach lub w Internecie.

 

                                                                         ..................................................................

                                                                                                               (imię i nazwisko autora)

                                                    

Uwaga: Wyrażenie zgody nie jest warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu.

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2014 r. poz.1182)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego


dziecka  .......................................………………………...................................................................

(imię i nazwisko)

 

ucznia  ..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

 

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Literackim „O Tęczowe Pióro”  w roku szkolnym 2016/2017.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

 

                                                                      ….........................................................................

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły KSW w Libiążu oraz szkolnego Facebooka  zdjęć,   imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na na liście laureatów.

 

                                                                       ….........................................................................

                                                                                   podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

Szanowni Państwo

Nauczyciele języka polskiego

Koleżanki i Koledzy

         Przemiany w polskiej oświacie, a szczególnie zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z języka polskiego, sprawiły, że bardzo dużo czasu w naszej pracy poświęcamy na uczenie rozwiązywania testów, czytanie ze zrozumieniem i pisanie wypracowań „pod klucz”. Ale, jak zawsze, pragniemy, aby młodzi ludzie   czytali również dla przyjemności, a ci najzdolniejsi  czasem coś napisali - jako wyraz wewnętrznej potrzeby. Jesteśmy wszyscy przekonani o tym, że najważniejszym celem  naszej  pracy  jest  rozbudzenie  zamiłowania  do  sztuki pięknego słowa, i wiemy, że właśnie to jest zasadniczym źródłem naszej satysfakcji zawodowej.

 

    Dlatego już po raz piętnasty zapraszam Państwa uczniów do wzięcia udziału w konkursie prozatorskim o laur „Tęczowego Pióra”. Konkurs ten gromadzi  z roku na rok coraz większą ilość uczestników; wierzę, że tegoroczna jego edycja podtrzyma tę tendencję. Mam nadzieję, że, podobnie jak w poprzednich latach, kiedy podsumowanie konkursu uświetniały wykłady znakomitych prelegentów, także tegoroczna uroczystość wręczenia nagród będzie małym świętem szkolnej literatury.

 Z poważaniem

Antoni Buchała 

 

  espanolviagra.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w
XV Powiatowym Konkursie Literackim o „Tęczowe Pióro”

pt. „Zdarzyć się mogło, zdarzyć się może”

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

Cel konkursu
Promocja talentów literackich oraz zwrócenie uwagi młodych twórców na mieszkańców, ich problemy oraz urok Ziemi Chrzanowskiej i jej stolicy.

Regulamin  Konkursu:

1.     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

2.     Forma pracy konkursowej to utwór literacki (opowiadanie, nowela, dramat) o objętości co najwyżej 5 stron maszynopisu o dowolnej tematyce (w tym science fiction, fantasy, itp.).

3.     Treść pracy konkursowej powinna wiązać się z Ziemią Chrzanowską (np. poprzez bohaterów, wydarzenia lub miejsca).

4.     Każda szkoła może przysłać co najwyżej trzy prace.

5.     Każdy uczestnik konkursu przygotowuje trzy egzemplarze pracy podpisane godłem (słowo, nie znak graficzny) z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

6.     Prace należy nadsyłać na adres:

Liceum Ogólnokształcące KSW

ul. Kościelna 2

32 – 590 LIBIĄŻ

z dopiskiem „KONKURS LITERACKI

w terminie do 28 lutego 2017 r.

7.     Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć  dla celów konkursu zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za  przechowywanie podpisanego oświadczenia (do 31 sierpnia 2017 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) lub dyrektor  szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu.

8.     Laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:

-        szkoła gimnazjalna

-        szkoła ponadgimnazjalna

wyłoni jury powołane przez organizatorów.

9.     O terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.

10.  Na laureatów konkursu czekają nagrody.

11.  Kontakt do organizatora: Antoni Buchała

tel.       32 627 11 89, 500 263 274

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO

O „TĘCZOWE PIÓRO” 2017

 

 

Autor (imię i nazwisko)

 

 

 

Godło

 

 

Tytuł pracy

 

 

Nazwa szkoły

 


Imię i nazwisko opiekuna

 


Telefon kontaktowy (szkoła)

 

Adres e-mail autora

(nieobowiązkowo)

 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów w prasie, okolicznościowych wydawnictwach lub w Internecie.

 

                                                                         ..................................................................

                                                                                                               (imię i nazwisko autora)

                                                    

Uwaga: Wyrażenie zgody nie jest warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2014 r. poz.1182)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego


dziecka  .......................................………………………...................................................................

(imię i nazwisko)

 

ucznia  ..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

 

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Literackim „O Tęczowe Pióro”  w roku szkolnym 2016/2017.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

 

                                                                      ….........................................................................

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły KSW w Libiążu oraz szkolnego Facebooka  zdjęć,   imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na na liście laureatów.

 

                                                                       ….........................................................................

                                                                                   podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

Szanowni Państwo

Nauczyciele języka polskiego

Koleżanki i Koledzy

 

 

        Przemiany w polskiej oświacie, a szczególnie zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z języka polskiego, sprawiły, że bardzo dużo czasu w naszej pracy poświęcamy na uczenie rozwiązywania testów, czytanie ze zrozumieniem i pisanie wypracowań „pod klucz”. Ale, jak zawsze, pragniemy, aby młodzi ludzie   czytali również dla przyjemności, a ci najzdolniejsi  czasem coś napisali - jako wyraz wewnętrznej potrzeby. Jesteśmy wszyscy przekonani o tym, że najważniejszym celem  naszej  pracy  jest  rozbudzenie  zamiłowania  do  sztuki pięknego słowa, i wiemy, że właśnie to jest zasadniczym źródłem naszej satysfakcji zawodowej.

 

            Dlatego już po raz piętnasty zapraszam Państwa uczniów do wzięcia udziału w konkursie prozatorskim o laur „Tęczowego Pióra”. Konkurs ten gromadzi  z roku na rok coraz większą ilość uczestników; wierzę, że tegoroczna jego edycja podtrzyma tę tendencję. Mam nadzieję, że, podobnie jak w poprzednich latach, kiedy podsumowanie konkursu uświetniały wykłady znakomitych prelegentów, także tegoroczna uroczystość wręczenia nagród będzie małym świętem szkolnej literatury.

 


Z poważaniem

Antoni Buchała

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
DMC Firewall is a Joomla Security extension!