Konkursy

Zapraszamy do udziału w

XV Powiatowym Konkursie Literackim o „Tęczowe Pióro”

pt. „Zdarzyć się mogło, zdarzyć się może”

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

Cel konkursu
Promocja talentów literackich oraz zwrócenie uwagi młodych twórców na mieszkańców, ich problemy oraz urok Ziemi Chrzanowskiej i jej stolicy.

Regulamin  Konkursu:

1.     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

2.     Forma pracy konkursowej to utwór literacki (opowiadanie, nowela, dramat) o objętości co najwyżej 5 stron maszynopisu o dowolnej tematyce (w tym science fiction, fantasy, itp.).

3.     Treść pracy konkursowej powinna wiązać się z Ziemią Chrzanowską (np. poprzez bohaterów, wydarzenia lub miejsca).

4.     Każda szkoła może przysłać co najwyżej trzy prace.

5.     Każdy uczestnik konkursu przygotowuje trzy egzemplarze pracy podpisane godłem (słowo, nie znak graficzny) z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

6.     Prace należy nadsyłać na adres:

Liceum Ogólnokształcące KSW

ul. Kościelna 2

32 – 590 LIBIĄŻ

z dopiskiem „KONKURS LITERACKI

w terminie do 31 marca 2017 r.

7.     Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć  dla celów konkursu zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za  przechowywanie podpisanego oświadczenia (do 31 sierpnia 2017 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) lub dyrektor  szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu.

8.     Laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:

-        szkoła gimnazjalna

-        szkoła ponadgimnazjalna

wyłoni jury powołane przez organizatorów.

9.     O terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.

10.  Na laureatów konkursu czekają nagrody.

11.  Kontakt do organizatora: Antoni Buchała

tel.       32 627 11 89, 500 263 274

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO

O „TĘCZOWE PIÓRO” 2017

 

 

Autor (imię i nazwisko)

 

 

 

Godło

 

 

Tytuł pracy

 

 

Nazwa szkoły

 


Imię i nazwisko opiekuna

 


Telefon kontaktowy (szkoła)

 

Adres e-mail autora

(nieobowiązkowo)

 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów w prasie, okolicznościowych wydawnictwach lub w Internecie.

 

                                                                         ..................................................................

                                                                                                               (imię i nazwisko autora)

                                                    

Uwaga: Wyrażenie zgody nie jest warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu.

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2014 r. poz.1182)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego


dziecka  .......................................………………………...................................................................

(imię i nazwisko)

 

ucznia  ..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

 

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Literackim „O Tęczowe Pióro”  w roku szkolnym 2016/2017.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

 

                                                                      ….........................................................................

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły KSW w Libiążu oraz szkolnego Facebooka  zdjęć,   imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na na liście laureatów.

 

                                                                       ….........................................................................

                                                                                   podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

Szanowni Państwo

Nauczyciele języka polskiego

Koleżanki i Koledzy

         Przemiany w polskiej oświacie, a szczególnie zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z języka polskiego, sprawiły, że bardzo dużo czasu w naszej pracy poświęcamy na uczenie rozwiązywania testów, czytanie ze zrozumieniem i pisanie wypracowań „pod klucz”. Ale, jak zawsze, pragniemy, aby młodzi ludzie   czytali również dla przyjemności, a ci najzdolniejsi  czasem coś napisali - jako wyraz wewnętrznej potrzeby. Jesteśmy wszyscy przekonani o tym, że najważniejszym celem  naszej  pracy  jest  rozbudzenie  zamiłowania  do  sztuki pięknego słowa, i wiemy, że właśnie to jest zasadniczym źródłem naszej satysfakcji zawodowej.

 

    Dlatego już po raz piętnasty zapraszam Państwa uczniów do wzięcia udziału w konkursie prozatorskim o laur „Tęczowego Pióra”. Konkurs ten gromadzi  z roku na rok coraz większą ilość uczestników; wierzę, że tegoroczna jego edycja podtrzyma tę tendencję. Mam nadzieję, że, podobnie jak w poprzednich latach, kiedy podsumowanie konkursu uświetniały wykłady znakomitych prelegentów, także tegoroczna uroczystość wręczenia nagród będzie małym świętem szkolnej literatury.

 Z poważaniem

Antoni Buchała 

 

  espanolviagra.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w
XV Powiatowym Konkursie Literackim o „Tęczowe Pióro”

pt. „Zdarzyć się mogło, zdarzyć się może”

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

Cel konkursu
Promocja talentów literackich oraz zwrócenie uwagi młodych twórców na mieszkańców, ich problemy oraz urok Ziemi Chrzanowskiej i jej stolicy.

Regulamin  Konkursu:

1.     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

2.     Forma pracy konkursowej to utwór literacki (opowiadanie, nowela, dramat) o objętości co najwyżej 5 stron maszynopisu o dowolnej tematyce (w tym science fiction, fantasy, itp.).

3.     Treść pracy konkursowej powinna wiązać się z Ziemią Chrzanowską (np. poprzez bohaterów, wydarzenia lub miejsca).

4.     Każda szkoła może przysłać co najwyżej trzy prace.

5.     Każdy uczestnik konkursu przygotowuje trzy egzemplarze pracy podpisane godłem (słowo, nie znak graficzny) z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

6.     Prace należy nadsyłać na adres:

Liceum Ogólnokształcące KSW

ul. Kościelna 2

32 – 590 LIBIĄŻ

z dopiskiem „KONKURS LITERACKI

w terminie do 28 lutego 2017 r.

7.     Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć  dla celów konkursu zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za  przechowywanie podpisanego oświadczenia (do 31 sierpnia 2017 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) lub dyrektor  szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu.

8.     Laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:

-        szkoła gimnazjalna

-        szkoła ponadgimnazjalna

wyłoni jury powołane przez organizatorów.

9.     O terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.

10.  Na laureatów konkursu czekają nagrody.

11.  Kontakt do organizatora: Antoni Buchała

tel.       32 627 11 89, 500 263 274

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO

O „TĘCZOWE PIÓRO” 2017

 

 

Autor (imię i nazwisko)

 

 

 

Godło

 

 

Tytuł pracy

 

 

Nazwa szkoły

 


Imię i nazwisko opiekuna

 


Telefon kontaktowy (szkoła)

 

Adres e-mail autora

(nieobowiązkowo)

 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów w prasie, okolicznościowych wydawnictwach lub w Internecie.

 

                                                                         ..................................................................

                                                                                                               (imię i nazwisko autora)

                                                    

Uwaga: Wyrażenie zgody nie jest warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2014 r. poz.1182)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego


dziecka  .......................................………………………...................................................................

(imię i nazwisko)

 

ucznia  ..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

 

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Literackim „O Tęczowe Pióro”  w roku szkolnym 2016/2017.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

 

                                                                      ….........................................................................

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły KSW w Libiążu oraz szkolnego Facebooka  zdjęć,   imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na na liście laureatów.

 

                                                                       ….........................................................................

                                                                                   podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego  „O Tęczowe Pióro”

organizowanego  w roku szkolnym 2016/2017 przez Liceum Ogólnokształcące KSW w Libiążu

 

 

Szanowni Państwo

Nauczyciele języka polskiego

Koleżanki i Koledzy

 

 

        Przemiany w polskiej oświacie, a szczególnie zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z języka polskiego, sprawiły, że bardzo dużo czasu w naszej pracy poświęcamy na uczenie rozwiązywania testów, czytanie ze zrozumieniem i pisanie wypracowań „pod klucz”. Ale, jak zawsze, pragniemy, aby młodzi ludzie   czytali również dla przyjemności, a ci najzdolniejsi  czasem coś napisali - jako wyraz wewnętrznej potrzeby. Jesteśmy wszyscy przekonani o tym, że najważniejszym celem  naszej  pracy  jest  rozbudzenie  zamiłowania  do  sztuki pięknego słowa, i wiemy, że właśnie to jest zasadniczym źródłem naszej satysfakcji zawodowej.

 

            Dlatego już po raz piętnasty zapraszam Państwa uczniów do wzięcia udziału w konkursie prozatorskim o laur „Tęczowego Pióra”. Konkurs ten gromadzi  z roku na rok coraz większą ilość uczestników; wierzę, że tegoroczna jego edycja podtrzyma tę tendencję. Mam nadzieję, że, podobnie jak w poprzednich latach, kiedy podsumowanie konkursu uświetniały wykłady znakomitych prelegentów, także tegoroczna uroczystość wręczenia nagród będzie małym świętem szkolnej literatury.

 


Z poważaniem

Antoni Buchała

Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej
im. Heleny Kmieć

Konkurs recytatorski poezji religijnej skierowany jest do uczniów szkół powiatu chrzanowskiego. Organizowany jest od 1993 roku przez szkołę Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Uczestnicy recytują jeden utwór literacki, który jest poezją lub prozą poetycką. Uczestnik konkursu jest oceniany przez jurorów za dobór repertuaru, interpretację, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczniowie podzieleni są na cztery kate

gorie wiekowe: klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP, klasy 7 i gimnazjalne oraz uczniowie szkół średnich. Laureaci etapu powiatowego reprezentują powiat chrzanowski na Regionalnym Konkursie Poezji Religijnej im. Heleny Kmieć, który organizowany jest przez Szkołę KSW od 2003 roku.

Od 2017 roku konkurs nosi imię Heleny Kmieć, uczennicy i absolwentki Szkoły KSW w Libiążu, która została zamordowana 24 stycznia 2017 roku w Boliwii podczas posługi misyjnej w ochronce dla dzieci w Cochabambie. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Helenę Kmieć Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności charytatywnej i społecznej oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Helenka jako uczennica Szkoły Podstawowej KSW brała z sukcesami również udział w konkursie poezji religijnej i w 1999 r. zdobyła wyróżnienie w VI Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej, a w 2001r. zajęła I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej.

 

 

ROK INFORMATOR  WYNIKI
 2020 Informator 2020 Wyniki 2020
 2019 Informator 2019 Wyniki 2019
 2018 Informator 2018 Wyniki 2018

REGIONALNY KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ
IM. HELENY KMIEĆ

Celem konkursu jest ukazanie piękna i głębi poezji religijnej poprzez deklamację wybranych utworów poetyckich, poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa, rozwijanie zainteresowań żywym słowem artystycznym.


Konkurs recytatorski poezji religijnej skierowany jest do uczniów – laureatów konkursów na szczeblu powiatowym w województwie Małopolskim i Śląskim. Organizowany jest od 2003 roku przez szkołę Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Uczestnicy recytują jeden utwór literacki, który jest poezją lub prozą poetycką. Uczestnik konkursu jest oceniany przez jurorów za dobór repertuaru, interpretację, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczniowie podzieleni są na cztery kategorie wiekowe: klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP, klasy 7 i gimnazjalne oraz uczniowie szkół średnich

Od 2017 roku konkurs nosi imię Heleny Kmieć, uczennicy i absolwentki Szkoły KSW w Libiążu, która została zamordowana 24 stycznia 2017 roku w Boliwii podczas posługi misyjnej w ochronce dla dzieci w Cochabambie. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Helenę Kmieć Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności charytatywnej i społecznej oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

 

 

ROK INFORMATOR  WYNIKI
 2020 Informator 2020 Lista Laureatów 2020
 2019 Informator 2019 Wyniki 2019
 2018 Informator 2018 Wyniki 2018

Powiatowy Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy w Języku Shakespeare`a

Cele Konkursu:

 1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 2. Upowszechnianie  literatury  anglojęzycznej    zarówno    klasycznej      jak  
  i współczesnej;
 3. Przypominanie doskonałych tłumaczeń z języka angielskiego;
 4. Podnoszenie kultury słowa dzieci i młodzieży;
 5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej;
 6. Stwarzanie   warunków   do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską
  i anglojęzyczną.
 7. W   Konkursie    mogą    brać    udział    uczniowie    szkół   podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z podziałem na trzy grupy:

 

 ROK INFORMATOR  WYNIKI
 2020 Informator 2020
 2019   Wyniki 2019
 2018 Informator 2018  

Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

ZAPRASZA

nauczycieli języka angielskiego oraz uczniów klas młodszych

szkół podstawowych do udziału w

XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim

w języku angielskim im. Kubusia Puchatka.

 I. Cele konkursu:

 Zainteresowanie dzieci klas młodszych szkół podstawowych dziecięcą literaturą brytyjską i amerykańską.

 • Podnoszenie kultury słowa.
 • Promocja dzieci utalentowanych językowo i aktorsko.
 • Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą brytyjską i amerykańską.

 

 II. Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

Uczestnicy konkursu prezentują dwa utwory:

 • utwór poetycki w języku angielskim,
 • przekład polski fragmentu prozy brytyjskiej lub amerykańskiej

(dowolna literatura dziecięca).

Maksymalny łączny czas prezentacji utworów wynosi 5 minut.

Kryteria oceny uczestników konkursu:

 • dobór repertuaru pod względem dostosowania tekstu do wieku i możliwości recytatora,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa (poprawność językowa),
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

III.  Informacje organizacyjne:

 • Planowany termin konkursu: 19 maja 2017 roku godz. 9:00
 • Kolejność prezentacji uczestników ustala organizator.
 • Karty zgłoszeń każdego uczestnika konkursu prosimy przesyłać na adres:

 

Szkoła Podstawowa KSW

ul. Kościelna 2

32-590 Libiąż

tel./fax 0-32 627 11 89

 

w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2017 roku.

Szczegółowych informacji udziela organizator: AleksandraKawala, tel. 0 692 496 462

                                                             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie wyników wraz z podaniem nazwiska i imienia laureatów w lokalnej prasie i na stronach internetowych szkoły.

  

XV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

im. Kubusia Puchatka

 

Karta zgłoszenia

 

 

Nazwisko i imię uczestnika……………………………………………………………………..

Który rok nauki języka……………………………..klasa……………………………………...

Nazwa szkoły  (placówki)………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………tel./fax………………………………….

Nazwisko i imię nauczyciela (opiekuna)………………………………………………………..

E-mail   nauczyciela  przygotowującego..………………….tel./fax……………………………

 

 

REPERTUAR UCZESTNIKA

 

 

Poezja…………………………………………………………………………………………….

Autor…………………………………………………………………………….czas…………..

 

 

Proza……………………………………………………………………………………………..

Autor/przekład…………………………………………………………………..czas…………..

 

 

Uwaga:

- W przypadku przekładu – podać dodatkowo nazwisko i imię tłumacza

 

 

…………………………………                                    ………………………………………

 (podpis opiekuna)                                      (podpis dyrektora szkoły/placówki)

 

                                                               ………………………………………………

                                                                 miejscowość data, pieczątka

 

 

Karta oceny uczestnika

 

Imię i nazwisko..................................................................................

 

Kryteria

Poezja

Proza

 

Dobór repertuaru

 

 

 

 

 

Kultura słowa

(poprawność językowa)

 

 

 

 

Interpretacja

 

 

 

 

 

Ogólny wyraz artystyczny

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

Łączna liczba punktów za prezentację

 

 

 

Uwagi:..............................................................................................

.......................................................................................................

  

...............................                                           ...............................

nazwisko i imię jurora                                                podpis jurora

                                 

...................................

miejscowość, data

 

*każde kryterium jest punktowane w skali 0-5 punktów

Organizatorzy

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd