Konkursy biblioteczne

KONKURSY BIBLIOTECZNE 2019/2020 I ICH REGULAMINY


I – „Mała Liga Lektur” (MLL) dla uczniów klasy I, II i III Szkoły Podstawowej

II – „Liga Czytelnicza” (LCz) dla uczniów klasy IV, V O, V T i VI Szkoły Podstawowej

Cel konkursów czytelniczych:
·    nabycie umiejętności kształtowania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
·    kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
·    mobilizowanie do zdobywania nowej wiedzy,
·    motywowanie do zdrowej rywalizacji,
·    doskonalenie techniki czytania.

Regulamin zbiorczy:
1.    Konkurs trwa od października do maja każdego roku szkolnego.
2.    W każdym miesiącu uczniowie czytają jeden z zestawu lektur utwór literacki, ogłaszany na bieżąco, dostępny w bibliotece szkolnej.
3.    Uczniowie rozwiązują testy indywidualnie.
4.    Oceny prac dokonuje komisja w składzie: bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego (dla MLL: bibliotekarz i wychowawca klasy).
5.    Ogłoszenie wyników następuje w klasach i zamieszczane jest w gablocie bibliotecznej.
6.    Pierwsze trzy osoby, które uzyskają w teście największą liczbę punktów, otrzymają cząstkową ocenę „6” z języka polskiego, która na koniec semestru (i/lub roku szkolnego), może podnieść stopień o 1 punkt (dla MLL będzie to punktacja ustalona z wychowawcą, zgodna z oceną opisową).
7.    Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród dla osób które uzyskały największą liczbę punktów, odbędzie się w ostatnim tygodniu nauki w roku szkolnym.


III: "SKRZYNIA KSIĄŻKOWYCH SKARBÓW czyli jakie książki lubi czytać uczeń klasy VII i VIII"

 

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie kl. VII i VIII biorą udział w konkursie czytelniczym: „Skrzynia Książkowych Skarbów czyli jak nie czytam, jak czytam?”. Udział w konkursie jest dobrowolny. Głównym jego celem jest rozwijanie czytelnictwa książek wśród młodzieży i promowanie czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

Do realizacji tego konkursu uczniowie mogą wybrać książki z dowolnej biblioteki: szkolnej, publicznej lub domowej (własne). Biblioteka szkolna posiada bogaty zbiór książek zakupionych w ramach projektu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Program ten umożliwił nam wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o 689 egzemplarzy.

Uczeń biorący udział w programie systematycznie czyta książki i potrafi każdą książkę ocenić.

Bez znaczenia jest, czy to beletrystyka, fantasy, książka historyczna, science-fiction czy coś naukowego. Bo cel naszej akcji jest jeden – poszerzamy swoje horyzonty!

Udział w programie jest premiowany na zakończenie roku szkolnego:

-dodatkową oceną z języka polskiego, przeliczoną wg ilości przeczytanych książek (za 15 książek i więcej ocena cząstkowa „6”, za mniej – odpowiednio niższa (uczeń może z niej zrezygnować),

-uczestnik, który zaliczy cały program (10 książek i więcej), dodatkowo otrzyma dyplom i nagrodę książkową,

-każdy uczestnik, który przeczyta przynajmniej 6 z ilości wymaganych książek otrzyma dyplom uczestnictwa;

- można też wykonać plakat reklamujący przeczytaną książkę (na ocenę cząstkową „6”);

- jeżeli uczeń dokona recenzji przeczytanej książki według ustalonych dla recenzji wymogów, otrzyma dodatkową, cząstkową oceną z języka polskiego.

 

IV. REGULAMIN KONKURSU: "CZYTAM, WIĘC JESTEM!" – recenzje książek, dla uczniów klasy I, II i III Liceum Ogólnokształcącego - 3 letniego (po klasie III G) oraz dla uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego - 4 letniego (po klasie 8 SP)

 

Udział w konkursie jest dobrowolny. Głównym jego celem jest rozwijanie czytelnictwa książek wśród młodzieży i promowanie czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

Do realizacji tego konkursu uczniowie mogą wybierać książki z dowolnej biblioteki: szkolnej, publicznej lub domowej (własne). Uczeń biorący udział w programie systematycznie czyta książki (1 na miesiąc) i potrafi każdą książkę ocenić.

Bez znaczenia jest, czy to beletrystyka, fantasy, książka historyczna, science-fiction czy coś naukowego. Bo cel naszej akcji jest jeden – poszerzamy swoje horyzonty!

Udział w programie jest premiowany na zakończenie roku szkolnego:

- jeżeli uczeń dokona recenzji przeczytanej książki według ustalonych dla recenzji wymogów, otrzyma dodatkową, cząstkową oceną z języka polskiego; kilka prawidłowych recenzji, premiowanych jest dodatkowo nagrodę książkową na koniec roku szkolnego;można też wykonać plakat reklamujący przeczytaną książkę (na ocenę cząstkową „6”);

-każdy uczestnik, otrzyma na koniec roku szkolnego dyplom uczestnictwa;

 Pamiętajmy, że czytanie rozbudza zainteresowania, pozwala poznawać i rozumieć współczesny świat, pobudza ciekawość młodego czytelnika, inspiruje do twórczego działania a nade wszystko pozwala miło spędzić wolny czas. Przypominamy, że uczniowie mają możliwość wypożyczania wszystkich lektur również na okres wakacji.

Zapraszamy wszystkich uczniów do biblioteki i życzymy wielu wspaniałych chwil spędzonych z książką!

Alina Michoń nauczyciel bibliotekarz

 

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper
DMC Firewall is a Joomla Security extension!