Zasady Naboru do LO KSW

ZASADY REKRUTACJI

do klasy I LO KSW w Libiążu

 

Termin I - kwiecień/maj


I. Uczniowie przyjmowani są do LO KSW na podstawie:

1. Wyników klasyfikacji rocznej w klasie II gimnazjum.
2. Wyników klasyfikacji śródrocznej w klasie III gimnazjum.
3. Rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Uzyskania tytułu laureata konkursu o stypendium naukowe, przyznanego przez Zarząd Oddziału KSW w Libiążu.
5. Absolwenci Gimnazjum KSW przyjmowani są na podstawie odrębnych zasad.


II. Terminarz:

1. Składanie dokumentów (podanie, potwierdzone zestawienie ocen uzyskanych w klasyfikacji śródrocznej klasy III, potwierdzony odpis świadectwa gimnazjalnego z klasy II, dwa zdjęcia) – do końca kwietnia
2. Ogłoszenie wyników rekrutacji – początek maja
3. Podpisanie umowy o naukę - do połowy maja

 

Termin II – maj/czerwiec


I. Uczniowie są przyjmowani do Liceum na podstawie następujących kryteriów:

1. Wyników klasyfikacji rocznej w klasie III gimnazjum, w tym oceny zachowania;
2. Wyników egzaminu gimnazjalnego;
3. Ewentualnych osiągnięć w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych;
4. Innych osiągnięć

 II. O kolejności przyjęć decyduje miejsce w rankingu wynikające z uzyskanej przez ucznia sumy punktów. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów o przyjęciu decyduje:

1. Większa ilość punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym
2. Wyższa ocena zachowania

III. Uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, na które składają się:

1. maksymalnie 100 punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym;
2. maksymalnie 80 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie gimnazjalnym;
3. maksymalnie 20 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

IV. Ustala się następujące przedmioty, z których oceny przelicza się na punkty do celów rekrutacji:

język polski, matematyka, historia, język angielski

V. Obowiązuje następujący przelicznik ocen na ilość punktów:

celujący – 20 pkt.
bardzo dobry – 18 pkt.
dobry – 15 pkt.
dostateczny – 10 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

VI. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:

• laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,
• laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,
• finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
• finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów,
• laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 6 punktów.


c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów zgodnie z załącznikiem nr 1).

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

  • Przedmiotów nauczania i organizacji dnia
  • Wysokości czesnego
  • Możliwości wyżywienia i transportu do szkoły
  • Dodatkowych inicjatyw, jak wyjazdy, wycieczki
  • Formalności związanych z przeniesieniem z innej szkoły
  • Innych ważnych dla Ciebie kwestii

Umów się na osobiste spotkanie w siedzibie szkoły (Libiąż, ul. Heleny Kmieć 2 – sprawdź, jak dojechać)

By umówić spotkanie:

  • zadzwoń:032 627 11 89

lub

  • wyślij e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper