AKCJE BIBLIOTECZNE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI KONKURSY I UROCZYSTOŚCI CZYTELNICZE


Cele akcji bibliotecznych:
·    nabycie umiejętności kształtowania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
·    kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
·    mobilizowanie do zdobywania nowej wiedzy,
·    motywowanie do zdrowej rywalizacji,
·    doskonalenie techniki czytania.

Regulamin:
1.    Akcje biblioteczne odbywają się w ciągu całego roku szkolnego w terminach ogłoszonych wcześniej przez nauczyciela bibliotekarza.
2.    Uczniowie wykonują prace literackie i/lub plastyczne w miarę możliwości na zajęciach koła literacko-artystycznego, lub w innym dogodnym dla ucznia czasie.
4.    Oceny prac dokonuje komisja w składzie: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego (nauczyciel historii) i nauczyciel plastyki.
5.    Ogłoszenie wyników następuje w klasach i zamieszczane jest w gablocie bibliotecznej.
6.    Pierwsze trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają cząstkową ocenę „6” z języka polskiego (historii, a w kl.1-3 SP z edukacji polonistycznej, zgodnej z oceną opisową) wg punktacji ustalonej z nauczycielem.
7.    Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród dla osób, które uzyskały największą liczbę punktów, odbywa się w ostatnim tygodniu nauki w roku szkolnym.


I – „Mała Liga Lektur” (MLL) to konkurs dla uczniów klasy I, II i III SP, realizowany na zajęciach koła literacko-artystycznego;

II – „Urodziny Książkowych Misiów” – uroczystość poprzedza konkurs literacko-plastyczny dla uczniów klas I-III SP oraz czytanie książek, których bohaterami są misie;

III – „Mikołajki czyli książka pod każdą choinką” – uroczystość związana ze spotkaniem ze świętym Mikołajem, w zimowo-świątecznej scenerii prac plastycznych dzieci klas I-III SP;

IV – „Festiwal Literatury dla dzieci autorstwa Marcina Kozioła” – spotkanie dla uczniów klas I-IV SP z pisarzem – absolwentem naszej szkoły, które poprzedza konkurs literacko-plastyczny;

V – „Festiwal Książki Historycznej” – dla uczniów klas IV-VIII SP i I-IV LO, który ma na celu zainteresowanie uczniów bogatym zbiorem książek historycznych, dotyczących zwłaszcza historii Polski. Festiwal związany jest z konkursem literacko-plastycznym w tych klasach;

VI – „Kaligrafia czyli sztuka pięknego pisania” – to konkurs dla uczniów klas I-III SP na umiejętność ozdobnego zapisywania liter, wyrazów i zdań, gdzie każda litera i każdy znak są starannie i estetycznie napisane;

VII – „Międzynarodowy Dzień Rodziny” – to uroczystość na którą dzieci klas I-III SP zapraszają Rodziców, Babcie i Dziadków, połączoną z występami artystycznymi dzieci, kiermaszem książki i wystawą prac plastycznych prezentujących rodzinne portrety;

VIII – „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I SP” – z wykorzystaniem projektu „Mała Książka-Wielki Człowiek”, gdzie uczniowie zostają pasowani na czytelników, a na pamiątkę tego wydarzenia otrzymują Wyprawkę Czytelniczą składającą się z książki dla dziecka i broszury dydaktycznej dla rodzica;

IX – “Skrzynia książkowych skarbów” czyli jakie książki lubi czytać uczeń klasy VII i VIII. Uczniowie biorą udział w ocenianiu przeczytanych książek, które polecają lub nie – kolejnym czytelnikom.

X – „Czytam więc jestem” – akcja dla uczniów LO polegająca na pisemnej recenzji przeczytanych książek. Jej celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży i promowanie czytania, jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu.

  Pamiętajmy, że czytanie rozbudza zainteresowania, pozwala poznawać i rozumieć współczesny świat, pobudza ciekawość młodego czytelnika, inspiruje do twórczego działania a nade wszystko pozwala miło spędzić wolny czas.

Przypominamy, że uczniowie mają możliwość wypożyczania wszystkich lektur również na okres wakacji.

Zapraszamy wszystkich uczniów do biblioteki i życzymy wielu wspaniałych chwil spędzonych z książką!