Przedsięwzięcia kulturalne

Stowarzyszenie organizuje konkursy i imprezy kulturalne adresowane do dzieci i młodzieży oraz jest inicjatorem przedsięwzięć adresowanych do społeczności lokalnej.

Konkursy:

Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej im. Helenki Kmieć (od 1994)

Regionalny Konkurs Poezji Religijnej im. Helenki Kmieć (od 2006)

Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy w Języku Szekspira (od 1999)

Festiwal Piosenki Religijnej im. Helenki Kmieć (od 2022)

Wojewódzki Konkurs Teatralny „Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu” (2022)

Inicjatywy adresowane do społeczności lokalnej:

Przekazanie miastu urny z ziemią przywiezioną z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu przez młodzież LO KSW (2010)

„Libiąski Polonez” – impreza towarzysząca obchodom Święta Konstytucji 3 maja (od 2018)

„Libiąskie Barbarki” – regionalny przysmak (od 2020)

Inne przedsięwzięcia

Szkoła KSW w Libiążu otrzymała wsparcie w ramach rządowego programu finansowania inwestycji w oświacie, które pozwolą na dostosowanie budynku szkolnego do nowoczesnych standardów. Planowana jest głównie termomodernizacja i unowocześnienie części infrastruktury związanej z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej.

Celem inwestycji jest unowocześnienie i równocześnie podniesienie estetyki budynku szkoły, co wpłynie pozytywnie na komfort nauki i pracy.