SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
WYCHOWAWCÓW W LIBIĄŻU

to pierwsza na terenie Powiatu Chrzanowskiego Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Nasze nadrzędne cele to wychowywanie i przekazywanie rzetelnej wiedzy

Nasza Szkoła jest ważnym i przyjaznym miejscem dla każdego ucznia. Indywidualne podejście pozwala każdemu dziecku osiągnąć sukces na miarę jego możliwości, rozwinąć swoje zainteresowania i uzdolnienia. Nasza Szkoła tętni życiem: dzieci mają możliwość brać udział w wielu konkursach, występować w przedstawieniach z różnych okazji, organizować samodzielnie wiele przedsięwzięć, tworzyć szkolną gazetkę.

Efekty naszych działań to:

 • bezpieczna szkoła – wolna od przemocy, narkotyków;
 • najwyższe w powiecie wyniki zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty;
 • laureaci i finaliści wielu konkursów;

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godz. 8.00 – 14.40 w nielicznych zespołach klasowych;

Nasza oferta!

 • Bardzo wysoki poziom nauczania na podbudowie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, poszerzony o dodatkowe zajęcia z przedmiotów obowiązkowych, np. matematyki, języków obcych;
 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna;
 • Nauka dwóch języków obcych:

4 godziny języka angielskiego w tygodniu w nielicznych grupach zaawansowania;
– język niemiecki lub hiszpański od I klasy

 • indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę lub niwelujące zaległości;
 • zajęcia wyrównawcze;
 • część zajęć wychowania fizycznego w libiąskiej hali sportowej ( zajęcia ogólnorozwojowe, gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna);
 • coroczny wyjazd na “zieloną szkołę” w klasach młodszych;
 • tygodniowe warsztaty przyrodnicze w klasach starszych;

Ponadto:

 • udział w zajęciach kół zainteresowań, sprzyjających rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dziecka:literacko – artystycznym,  matematycznym, informatycznym,robotyki, aktywizująco – rozwijającym, strzeleckim;
 • e-learning na szkolnej platformie internetowej;
 • wyjazdy na  wycieczki krajowe i zagraniczne;
 • korzystanie z zajęć kompensacyjno – korekcyjnych oraz terapii pedagogicznej prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę;
 • udział w życiu kulturalnym – spektakle teatralne, wystawy, koncerty, lekcje muzealne;
 • możliwość korzystania ze śniadań i obiadów;
 • można korzystać z dowozu z Chrzanowa;

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

 • Przedmiotów nauczania i organizacji dnia
 • Wysokości czesnego
 • Możliwości wyżywienia i transportu do szkoły
 • Dodatkowych inicjatyw, jak wyjazdy, wycieczki
 • Formalności związanych z przeniesieniem z innej szkoły
 • Innych ważnych dla Ciebie kwestii

Umów się na osobiste spotkanie w siedzibie szkoły (Libiąż, ul. Heleny Kmieć 2 – sprawdź, jak dojechać)

By umówić spotkanie:

lub