Dyrektor szkoły

mgr Anetta Szewczyk
a.szewczyk@libiaz.ksw.pl

Z-ca dyr. d/s Szkoły Podstawowej

mgr Renata Świeca
renata.swieca@gmail.com

Z-ca dyr. d/s Liceum Ogólnokształcącego

mgr Antoni Buchała
antbuchala@gmail.com

Nasz adres:

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon:

32 627-11-89 Fax: wew. 22

Adresy e-mail:

Ogólny: sekretariat@libiaz.ksw.pl
Administrator serwera i strony www: libiaz.ksw@gmail.com

Numer Konta Bankowego
13-1240-4256-1111-0010-7739 4241
BANK PEKAO S.A., Oddział w Libiążu,
ul. Wojska Polskiego 2, 32-590 Libiąż