OFERTA EDUKACYJNA LO KSW

Jak uczymy:

W klasach pierwszej i drugiej większość przedmiotów nauczana jest w zakresie podstawowym. Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej na dwóch lub trzech poziomach zaawansowania.
Drugi język obcy – niemiecki (kontynuacja) lub hiszpański (dla początkujących).

Pozostałe przedmioty na poziomie rozszerzonym uczeń wybiera od klasy trzeciej (z wyjątkiem matematyki, którą wybiera od klasy drugiej) spośród następujących: j. polski, j. niemiecki, j. hiszpański, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia. 
Uczeń wybiera dowolne przedmioty (2 lub 3) do realizacji w zakresie rozszerzonym, konfigurując dla siebie indywidualny profil kształcenia według zainteresowań i potrzeb związanych z zasadami rekrutacji na studia.
Zajęcia w zakresie rozszerzonym odbywają się w kilkuosobowych grupach.

Inne informacje:

 1. Przedmiotem dodatkowym jest filozofia.
 2. Możliwe jest utworzenie kół zajęć pozalekcyjnych, według zainteresowań uczniów, np. koło brydżowe, szachowe, teatralne, fotograficzne itp.

Nasi nauczyciele umieją łączyć przekazywanie wiedzy z rozwijaniem uczniowskich pasji i wychowaniem. W ramach indywidualnych konsultacji przygotują Cię do konkursów, olimpiad i pomogą nadrobić zaległości.

W razie kłopotów skorzystasz z fachowej pomocy pani pedagog i pani psycholog.

Poza nauką – liczne wyjazdy:

 • Wyjazd integracyjny na początku klasy I
 • Wymiana ze szkołą z Freiburga
 • Rekolekcje wyjazdowe
 • Wycieczki edukacyjne krajowe
 • Wycieczki zagraniczne
 • Wyjazdy do teatru i filharmonii
 • Wyjazdy w ramach projektów

Zdawalność matury – 100%

Dla najlepszych szkoła funduje stypendia naukowe

Nasi partnerzy:

 • Fundacja Zawsze Warto w Krakowie
 • Rada Szkół Katolickich
 • Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży
 • Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł
 • Wychowania
 • Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata