Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Oddział w Libiążu

Adres:
ul. Heleny Kmieć 2
32 – 590 Libiąż

Tel/fax:
32 627 11 89
e-mail: sekretariat@libiaz.ksw.pl

Załatwianie spraw:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 (dni robocze)

Skład Zarządu Oddziału KSW w Libiążu

Kadencja w latach 2021 – 2026

Prezes: Antoni Buchała
Wiceprezes: Katarzyna Brzózka
Sekretarz: Katarzyna Zamarlik
Skarbnik: Alina Michoń
Członkowie: Irena Nowak
Anetta Szewczyk

Komisja Rewizyjna:

Barbara Zając – Kmieć
Anna Strycharska – Kołodziejczyk
Stanisław Deja

Przedmiot działalności i kompetencje określa Statut KSW

Strona Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców