Stan czytelnictwa

(zestawienie na dzień 26 czerwca 2019r):

Zestawienie za cały rok szkolny – bez podręczników, ćwiczeń i czasopism.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły byli użytkownikami biblioteki szkolnej. W ciągu całego roku szkolnego wypożyczyli:

Szkoła Podstawowa:
–    kl.I – 257 egz. =16,06 egz. śr. na czytelnika
–    kl.II – 101 egz. = 5,61 egz. śr. na czytelnika

–    kl.III – 118 egz. = 14,75 egz. śr. na czytelnika
–    kl.IV O – 83 egz. = 5,53 egz. śr. na czytelnika
–    kl.IV T – 55 egz. = 3.67 egz. śr. na czytelnika
–    kl.V – 61 egz. =3,81 egz. śr. na czytelnika
–    kl.VI – 50 egz. =2,94 egz. śr. na czytelnika                                                                                                                                                   

–    kl.VII – 56 egz. =3,73 egz. śr. na czytelnika

–    kl.VIII – 74 egz. =4,11 egz. śr. na czytelnika
Gimnazjum:
–    kl.III – 52 egz. = 2,48 egz. śr.na czytelnika
Liceum:
–    kl.I –  46 egz. = 2,56 egz. śr.na czytelnika
–    kl.II – 99 egz. = 4,95 egz. śr.na czytelnika
–    kl.III – 160 egz. = 8,00 egz. śr.na czytelnika

Nauczyciele wypożyczyli 1029 egzemplarzy książek.
Liczba odwiedzin w wypożyczalni bibliotecznej – 2651
Średnia wypożyczeń dziennie z uwzględnieniem podręczników – 23,09 egz.
Ogółem uczniowie i nauczyciele wypożyczyli 2241 egzemplarzy książek nie będących podręcznikami, oraz 1707 podręczników, co daje w sumie 3948 wypożyczeń. W ciągu całego roku szkolnego przekazano uczniom SP i G nieodpłatnie: 897 egzemplarzy materiałów ćwiczeniowych.

Zestawienie takie zamieszczamy po zakończeniu I okresu i na koniec roku szkolnego.