Opis zbiorów oraz zakres działalności biblioteki szkolnej

Biblioteka Zespołu Szkół KSW liczy około 5,5 tys. woluminów (stan wg Głównej Księgi Inwentarzowej).
Zbiory naszej biblioteki pochodzą z różnych źródeł. W większości są to książki zakupione przez szkołę, część zbiorów stanowią dary osób prywatnych (uczniów, ich rodziców i nauczycieli), organizacji oraz instytucji np. od IPN, z Rady Szkół Katolickich i dary różnych wydawnictw. 100 egzemplarzy przybyło dzięki udziałowi szkoły w projekcie: “Książki naszych marzeń” (2015r.), 689 egz. w wyniku realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (2016r.) oraz 254 egz. z projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”(2021). Serdecznie dziękujemy naszym ofiarodawcom!

Biblioteka prowadzi również ewidencję podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej.  Obecny zbiór podręczników liczy ok. 3 tysięcy egzemplarzy
. Część podręczników, programów i książek metodycznych dla nauczycieli stanowią dary – oferty wydawnictw tzw. egzemplarze okazowe. Podręczniki i materiały edukacyjne, wypożyczane są uczniom na okres całego roku szkolnego. Zasady wypożyczania podręczników określa odrębny regulamin, znajdujący się na stronie biblioteki szkolnej w zakładce “Regulamin biblioteki szkoły KSW”.

Prenumeratą bieżącą objętych jest 5 tytułów czasopism:

  1. Biblioteka w Szkole.
  2. Chemia w Szkole.
  3. Życie Szkoły – edukacja wczesnoszkolna.
  4.  Mówią Wieki..
  5. Filozofuj!

Biblioteka nasza posiada także zbiór płyt CD i DVD, który jest sukcesywnie gromadzony.

W bibliotece znajdują się mapy geograficzne: fizyczne, gospodarcze, administracyjne, krajobrazowe i konturowe.
Posiadamy także zbiór map historycznych dotyczących dziejów Polski, Europy i Świata.

W bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe: jeden do dyspozycji bibliotekarza, dwa pozostałe służą uczniom i nauczycielom. Do korzystania nauczycieli i uczniów w bibliotece mamy również 2 urządzenia wielofunkcyjne i drukarkę.

Szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa Regulamin.

Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek – piątek  8.00 – 14.40
Opiekunem biblioteki jest nauczyciel bibliotekarz: mgr Alina Michoń 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki