Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku angielskim im. Kubusia Puchatka

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie dzieci klas młodszych szkół podstawowych dziecięcą literaturą brytyjską i amerykańską.

2. Podnoszenie kultury słowa.

3. Promocja dzieci utalentowanych językowo i aktorsko.

4. Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą brytyjską i amerykańską.

Materiały do pobrania
 ROK INFORMATOR  WYNIKI
 2024 Informator 2024 Lista Laureatów 2024