Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Shakespeare`a

Cele Konkursu:

  1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  2. Upowszechnianie  literatury  anglojęzycznej    zarówno    klasycznej      jak  i współczesnej;
  3. Przypominanie doskonałych tłumaczeń z języka angielskiego;
  4. Podnoszenie kultury słowa dzieci i młodzieży;
  5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej;
  6. Stwarzanie   warunków   do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i anglojęzyczną.
  7. W   Konkursie    mogą    brać    udział    uczniowie    szkół   podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na grupy.
 ROKINFORMATOR WYNIKI
 2024 Wyniki 2024
 2023Informator 2023 
 2022Informator 2022 
 2020Informator 2020 
 2019 Wyniki 2019
 2018Informator 2018