Tytuł Najlepszego Absolwenta
Szkoły Podstawowej KSW

 Od 2006 roku szkoła przyznaje tytuł Najlepszego Absolwenta.
Kryteria wyłaniania obejnują wyniki w nauce, sukcesy w konkursach oraz zaangażowanie w życie szkoły.

 Rok szkolny Najlepsi Absolwenci
 2021/2022 Wiktor Ptasiński
 2020/2021 Anna Odój
 2019/2020 Julia Matuszek
 2018/2019 Julia Lichota, Aleksandra Piwowarczyk
 2015/2016 Amelia Prześlak
 2014/2015 Maria Polanek
 2013/2014 Julia Chechelska
 2012/2013 Krzysztof Bratek
 2011/2012 Antonina Chechelska
 2010/2011 Barbara Wziętek
 2009/2010 Anita Wziętek
 2008/2009 Mateusz Zamarlik
 2007/2008 Alicja Czarnik
 2006/2007 Judyta Nowak