Spis treści

O jednostce

Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców  w Libiążu

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Libiąż
woj. małopolskie
kod 32-590

Tel: 326271189
Adres email:sekretariat@libiaz.ksw.pl

Dyrektor szkoły:Anetta Szewczyk
Zastępca dyrektora:Renata Świeca
Sekretariat:

Joanna Bisaga

Sylwia Witek- Odój

Organ prowadzący szkołę:Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Libiążu
Charakter szkoły:niepubliczna
Typ szkoły:podstawowa

Charakterystyka szkoły:

 • pomagająca wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 • prowadząca szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności jej wykorzystania w dorosłym życiu,
 • wpajająca wzajemny szacunek między uczniami i wszystkimi pracownikami szkoły, promując chrześcijański system wartości między nauczycielami i rodzicami, między środowiskiem lokalnym, a szkolnym,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku szkolnym,
 • -wspierająca pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez wszystkie etapy edukacyjne i przez całe życie.
 • -wychowująca dobrych ludzi w duchu katolickim i prawych obywateli.
 • -zapewniająca naszym uczniom pomoc pedagogiczną, stwarzająca przyjazną, życzliwą atmosferę.
 • -udoskonalająca szkolne programy nauczania.
 • -nauczyciele i wychowawcy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje.
 • -cechujący nas „pedagogiczny optymizm”, tzn. wychodzimy z założenia, że uczniowie chcą i mogą się czegoś nauczyć.
 • -dobrze i sprawnie zarządzana
 • -pracownicy szkoły cechują się optymizmem i zdolnością rozwiązywania konfliktów, twórczą postawą i zaangażowaniem.
 • -wszyscy uczniowie  mają osiągnięcia na miarę swoich
 • możliwości i aspiracji.

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Libiąż
woj. małopolskie
kod 32-590

Tel: 326271189
Adres email:sekretariat@libiaz.ksw.pl

Dyrektor szkoły:Anetta Szewczyk
Zastępca dyrektora:Antoni Buchała
Sekretariat:

Joanna Bisaga

Sylwia Witek- Odój

Organ prowadzący szkołę:Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Libiążu
Charakter szkoły:niepubliczna
Typ szkoły:ponadpodstawowa

Charakterystyka szkoły:

 • pomagająca wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 • prowadząca szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności jej wykorzystania w dorosłym życiu,
 • wpajająca wzajemny szacunek między uczniami i wszystkimi pracownikami szkoły, promując chrześcijański system wartości między nauczycielami i rodzicami, między środowiskiem lokalnym, a szkolnym,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku szkolnym,
 • -wspierająca pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez wszystkie etapy edukacyjne i przez całe życie.
 • -wychowująca dobrych ludzi w duchu katolickim i prawych obywateli.
 • -zapewniająca naszym uczniom pomoc pedagogiczną, stwarzająca przyjazną, życzliwą atmosferę.
 • -udoskonalająca szkolne programy nauczania.
 • -nauczyciele i wychowawcy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje.
 • -cechujący nas „pedagogiczny optymizm”, tzn. wychodzimy z założenia, że uczniowie chcą i mogą się czegoś nauczyć.
 • -dobrze i sprawnie zarządzana
 • -pracownicy szkoły cechują się optymizmem i zdolnością rozwiązywania konfliktów, twórczą postawą i zaangażowaniem.
 • -wszyscy uczniowie  mają osiągnięcia na miarę swoich
 • możliwości i aspiracji.

Kierownictwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej KSW w Libiążu

Dyrektor szkoły: mgr Anetta Szewczyk
Zastępca dyrektora: mgr Renata Świeca

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego KSW w Libiążu

Dyrektor szkoły: mgr Anetta Szewczyk
Zastępca dyrektora: mgr Antoni Buchała

Struktura

GRONO PEDAGOGICZNE
Szkoły Podstawowej KSW Libiąż

Dyrektor mgr Anetta Szewczyk
Wicedyrektor mgr Renata Świeca

Anetta Szewczyk- język polski,
Urszula Bakalarz-Bolek – fizyka, chemia
Bożena Bednarczyk – psycholog
Katarzyna Brzózka – język angielski
Joanna Czwakiel – język niemiecki
ks. Michał Paruch- religia
Iwona Filipek – biologia, przyroda
Roman Issakiewicz – historia, WOS
Magdalena Kośmider – matematyka
Krystyna Majcher – język angielski
Alina Michoń – bibliotekarz
Irena Nowak – język polski
Oczkowska Elżbieta – pedagog
Kinga Polak – język hiszpański
Michał Rapka – muzyka, plastyka
Maciej Siewniak– edukacja bezpieczeństwa
Joanna Sitek – matematyka
Gerard Sucherek – geografia, informatyka
Sandra Szczurek – język angielski
Jadwiga Widlarz – wychowanie fizyczne
Anna Wiecheć – biologia, technika, informatyka, doradztwo zawodowe
Dawid Wiktor – wychowanie fizyczne
Katarzyna Zamarlik – język angielski
Beata Latko – pedagog specjalny

GRONO PEDAGOGICZNE
Liceum Ogólnokształcącego KSW Libiąż

Dyrektor mgr Anetta Szewczyk
Wicedyrektor mgr Antoni Buchała

Antoni Buchała – język polski
Urszula Bakalarz-Bolek – fizyka, chemia
Bożena Bednarczyk – psycholog
Katarzyna Brzózka – język angielski
Joanna Czwakiel – język niemiecki
ks. Michał Paruch – religia
Iwona Filipek – biologia, przyroda
Roman Issakiewicz – historia, WOS, filozofia
Magdalena Kośmider – matematyka
Krystyna Majcher – język angielski
Alina Michoń – bibliotekarz
Oczkowska Elżbieta – pedagog
Kinga Polak – język hiszpański
Maciej Siewniak– edukacja bezpieczeństwa
Joanna Sitek – matematyka
Gerard Sucherek – geografia, informatyka
Jadwiga Widlarz – wychowanie fizyczne
Anna Wiecheć – biologia, technika, informatyka, doradztwo zawodowe
Dawid Wiktor – wychowanie fizyczne
Katarzyna Zamarlik – język angielski
Beata Latko – pedagog specjalny

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Siedziba:
ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż
tel.  032 627-11-89
e-mail: sekretariat@libiaz.ksw.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Siedziba:
ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż
tel.  032 627-11-89
e-mail: sekretariat@libiaz.ksw.pl