Nasza Szkoła Podstawowa wysoko w rankingu

Szkoła Podstawowa KSW w Libiążu została sklasyfikowana na 23 miejscu w Małopolsce i 176 w kraju w ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych.

Ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2023 roku, opublikowany przez portal WaszaEdukacja.pl, uwzględnia 10 306 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych.

Ranking, stworzony został na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięć z olimpiad przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Wszystkie dane potrzebne do stworzenia rankingu szkół podstawowych pozyskane zostały z takich instytucji jak OKE, CKE oraz MEiN.

W Województwie Małopolskim Szkoła KSW w Libiążu została sklasyfikowana najwyżej wśród szkół spoza aglomeracji krakowskiej.

Link do rankingu ogólnopolskiego

Link do rankingu małopolskiego

Dodaj komentarz